Фінансовий аудит як спосіб оцінки ефективності та перспектив компанії

фінансовий аудит

Фінансовий аудит – це перевірка, яка здійснюється незалежним аудитором для аналізу даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності компанії  для відповідності вимогам законодавства України та внутрішніх правил підприємства.

Простіше кажучи, фінансовий аудит – це аналіз бухгалтерського діловодства на підприємстві, який показує чи вірно ведуться справи, та наскільки економічно впевнений бізнес.

Цілі та завдання аудиту фінансової звітності

Мета аудиту фінансової звітності – це прозоро показати інформацію щодо стану компанії, яка повпливає на подальші прийняті рішення. Вкрай важливо, щоб аудит проводив зовнішній інспектор, який буде об’єктивно оцінювати бухгалтерське діловодство підприємства.

Основними цілями та завданнями бухгалтерського аудиту є:

 • Виявлення наявного фінансового стану компанії;
 • Виявлення недоліків роботи фінансового та бухгалтерського відділів;
 • Аналіз ефективності використання ресурсів;
 • Оптимізація фінансової діяльності компанії.

Порядок проведення фінансового аудиту

Проведення фінансового аудиту включає в себе кілька етапів, які дозволяють детально та об’єктивно провести аналіз компанії:

 1. Планування аудиту – це розробка та подальше впровадження рішень, які визначають майбутній економічний стан підприємства;
 2. Підготовка програми проведення аналізу – перелік аудиторських дій, які деталізуються для вірного процесу перевірки кожного з учасників фінансового аудиту;
 3. Перевірка всіх та ризикових фінансових операцій підприємства – наслідки та характер таких операцій можуть свідчити про незаконне керування коштами;
 4. Звітування про результати аудиту – інформація про аналіз консолідується на направляється вповноваженим особам або безпосередньо замовнику.

Різниця між зовнішнім та внутрішнім аудитами

Зовнішній та внутрішній аудити мають суттєву різницю. Проте, кожен з них проводить аналіз, визначивши базові показники звітності.

Відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом:

 • Цільове застосування: зовнішній – забезпечення виконання суспільних інтересів; внутрішній – забезпечення виконання внутрішніх цілей організації;

 • Хто здійснює: зовнішній – незалежні особи; внутрішній – співробітники компанії;
 • Характер діяльності: зовнішній – підприємницька; внутрішній – за розпорядженням керівництва компанії;
 • Регулювання: зовнішній – державне право; внутрішні – локальні порядки;
 • Управлінські зв’язки: зовнішній – горизонтальні уповноваження, рівноправність; внутрішні – ієрархічні уповноваження;
 • Оплата наданих послуг: зовнішній – оплата з боку замовника; внутрішній – заробітна плата співробітників;
 • Об’єкт аудиту: зовнішній – фінансова звітність аудиту; внутрішній – система контролю підприємства;
 • Організація роботи: зовнішній – самостійно визначається аудитором; внутрішній – відповідно завдань керівництва;
 • Відносини з керівництвом: зовнішній – рівноправне співробітництво; внутрішній – підпорядкованість керівництву компанії;
 • Відповідальність: зовнішній – відповідно законодавчим актам; внутрішній – посадові інструкції підприємства;
 • Інтервал проведення аудиту: зовнішній – передбачений інтервал договором про проведення аудитів; внутрішній – протягом усього року;
 • Умови незалежності: зовнішній – вимоги законодавства про незалежність сторін; внутрішній – окрема самостійна служба підприємства;
 • Суттєвість в аудиті: зовнішній – аудитор відображає тільки істотні обставини з думкою про достовірність фінансової звітності; внутрішній – не виражає думки про достовірність звітності;
 • Звіти аудиту: зовнішній – аудиторський висновок із зазначенням думки; внутрішній – у формі звіту керівництву.

Хто може проводити аудити

Аудит можуть проводити державні установи, комерційні підприємства, співробітники компанії. Для того, щоб обрати надійного аудитора, необхідно звернути увагу на його компетенцію та відгуки про його роботу. Кожний аудитор, який має право проводити фінансовий аналіз на підприємстві – є сертифікованим спеціалістом та вноситься у реєстр осіб, що мають право займатися аудиторською діяльністю .

При виборі організації, яка надає послуги фінансового аудиту, необхідно попросити надати свідоцтво про внесення у реєстр аудиторів та інший перелік документів, які підтверджують компетентність спеціаліста.

Окрім функції аналізу фінансового стану компанії, фінансовий аудит допомагає підприємству підготуватися до державних перевірок, навести лад у документах. Фінансовий аудит на сьогодні є необхідною операцією для масштабних підприємств.