Що таке точка беззбитковості і як її визначити?

точка беззбитковості

Точка беззбитковості – це момент, коли масштаби виготовлення продукції та її реалізація, визначається доходами, що компенсують витрати, і виготовлення товару починає приносити прибуток.

Формула для визначення точки беззбитковості

Розрахунок точки беззбитковості дає змогу з’ясувати етап, коли прибуток буде дорівнювати нулю та покриватиме усі розходи компанії на забезпечення виготовлення продукції.

Які дані необхідні для розрахунку точки беззбитковості:

 1. Вартість одиниці товару – витрати на її виготовлення;
 2. Операційні витрати – перемінні (залежать від кількості продажів: більше реалізується – більше витрачається; наприклад, упаковка, логістика, премії, аутсорсингові послуги) та постійні (фіксовані витрати – оренда офісних приміщень, фонд оплати праці, абонентська плата за послуги);
 3. Дохід – це кошти за продажі товарів без вираховування розходів.

Охарактеризувати точку беззбитковості можна двома способами:

 • В натуральному вираженні – скільки потрібно надати послуг/продати товарів, щоб досягнути точки беззбитковості;
 • В грошовому вираженні – на яку суму потрібно реалізувати послуги/товари, щоб досягнути точки беззбитковості.

Приклад точки беззбитковості

Формула для визначення точки беззбитковості у натуральному вираженні

Точка беззбитковості = постійні витрати : витрати на виготовлення продукту

Приклад точки беззбитковості у натуральному вираженні

Наприклад, графік постійних витрат складає:

 • Оренду приміщення в місяць – 60 000 грн
 • ЗП підлеглим – 40 000 грн
 • Інтернет – 300 грн

В місяць постійні витрати складають  – 100 300 грн.

Витрати на виготовлення одиниці продукції складають:

 • Сировина – 20 грн
 • Упаковка – 10 грн
 • Доставка – 5 грн

Собівартість виготовлення продукції – 35 грн. Ціна для реалізації – 50 грн.

Точка беззбитковості = 100 300 : (50-35)= 6 686

Тобто, щоб досягнути точки беззбитковості, необхідно продавати 6 686 продуктів щомісяця.

Формула визначення точки беззбитковості підприємства у грошовому вираженні

Точка беззбитковості = виручка х постійні витрати : (виручка – перемінні витрати)

Приклад точки беззбитковості у грошовому вираженні

Наприклад, постійні витрати складають:

 • Оренду приміщення в місяць – 60 000 грн
 • ЗП підлеглим – 40 000 грн
 • Інтернет – 300 грн

В місяць постійні витрати складають  - 100 300 грн.

Перемінні витрати складають:

 • Бонус від продажів продавцям – 5 000 грн

В місяць перемінні витрати складають  - 5000 грн.

Виручка складає в місяць – 90 000 грн.

Точка беззбитковості в грошових одиницях визначається = (90 000 х 100 300) : (90 000 – 5 000) = 106 200

Тобто, коли виручка досягне 106 200 грн – ця сума буде точкою беззбитковості.