Зв'яжіться з нами:

Спеціальні форми електронної ТТН: до яких товарів вони мають відношення

Електронна товарно-транспортна накладна (ЕТТН) – це електронний документ, який використовується для фіксації та оформлення перевезень товарів між різними сторонами, зокрема між відправником, перевізником та одержувачем. ЕТТН замінює традиційну паперову товарно-транспортну накладну і є одним з електронних документів, що використовуються у сфері електронного документообігу та електронної комерції.

Електронна товарно-транспортна накладна містить інформацію про товари, їх кількість, характеристики, вартість, а також дані про відправника, перевізника та одержувача. Цей документ підписується електронними цифровими підписами сторін, що гарантує його недоступність для несанкціонованого змінення та підробки.

ЕТТН дозволяє спростити та автоматизувати процеси зв’язані з оформленням та обробкою документів у сфері логістики та транспорту, зменшити витрати на друкування та зберігання паперових накладних, а також забезпечує швидкий обмін інформацією між учасниками логістичного ланцюга.

З 1 серпня 2023 року використання електронної товарно-транспортної накладної стане обов’язковим для всіх вантажних перевезень територією України, що здійснюються автомобільним транспортом. Впровадження системи е-TTН здійснюється у партнерстві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки Міністерства цифрової трансформації та USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» і за участі ГО «Інститут аналітики та адвокації», яка на період реалізації проєкту є адміністратором системи е-TTН. 

Нововведення щодо використання е-ТТН поширюється не тільки на товари загальної групи, а й на товари спеціальних груп. До таких товарів належать алкоголь, спирт, молоко, хліб, високооктанові кисневі домішки, ліс та нафтопродукти. Процес переходу на електронний документообіг для спеціальних груп дещо відрізняється від загальної групи товарів, оскільки спеціальні форми вже частково оцифровані іншими міністерствами чи відомствами, тому їх потрібно інтегрувати з системою е-ТТН. 

Спеціальні форми електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) є варіаціями стандартної е-ТТН, які використовуються для конкретних ситуацій або особливих вимог. Основна мета спеціальних форм е-ТТН – врахування особливостей певних галузей або регуляторних вимог, що стосуються перевезення товарів. Ось декілька типових спеціальних форм е-ТТН:

  • Міжнародна е-ТТН: Використовується для міжнародних перевезень товарів і містить додаткову інформацію, таку як митні документи, деталі щодо міжнародних перевезень та інші вимоги, які потрібно враховувати при перетині кордону.
  • Експортна е-ТТН: Використовується для товарів, які експортуються з однієї країни в іншу. Вона може містити специфічні додаткові вимоги, які встановлені країною-експортером або країною-імпортером.
  • ЕТТН для небезпечних вантажів: Використовується для перевезення небезпечних матеріалів або товарів, які потенційно можуть становити ризик для безпеки або здоров’я. Вона містить спеціальні поля для вказівки класу небезпеки, способу упаковки, інструкцій щодо обробки та перевезення небезпечного вантажу.
  • ЕТТН для холодильних товарів: Використовується для товарів, що потребують спеціального зберігання або температурного режиму під час перевезення. Вона може містити поля для вказівки температурних параметрів, деталей щодо умов зберігання та контролю температури.
  • ЕТТН для міжміського автомобільного транспорту: Використовується для перевезення товарів між різними містами або національними територіями. Вона може містити додаткову інформацію про використаних автоперевізників, розрахунки за паливо або митні збори.

Ці спеціальні форми е-ТТН розробляються з метою дотримання відповідних правил і вимог, що встановлюються законодавством або відповідними органами для певних видів перевезень та товарів. Вони сприяють удосконаленню процесу перевезення та забезпечують дотримання необхідних стандартів та вимог.

Підприємці вже зараз можуть обрати провайдера ЕДО, підписувати з ним договір про співпрацю, налаштовувати свої бізнес-процеси та тестувати е-ТТН. 

Компанія-провайдер EDIN однією з перший успішно пройшла державне акредитування. 

EDIN-е-ТТН є інноваційним рішенням у сфері логістики та транспорту, який надає можливість електронного оформлення та обміну товарними транспортними накладними між учасниками логістичного ланцюжка, такими як виробники, логістичні компанії, перевізники та отримувачі товарів.

Завдяки е-ТТН від EDIN, традиційний процес оформлення паперових накладних трансформується в електронну форму, що дозволяє зменшити бюрократичність, прискорити процес доставки та збільшити ефективність управління логістичними операціями. 

Основні особливості та переваги сервісу еТТН від EDIN включають:

1. Електронне оформлення: сервіс дозволяє користувачам зручно та швидко створювати електронні товарні транспортні накладні, заповнюючи всю необхідну інформацію про вантаж та його переміщення.

2. Електронний обмін: за допомогою еТТН від EDIN, накладні можуть бути електронно підписані, обмінювані та передаватись між учасниками логістичного процесу. Це дозволяє зменшити час та витрати, пов’язані з фізичним обміном паперових документів.

3. Безпека та достовірність: сервіс еТТН використовує передові технології шифрування та цифрових підписів для забезпечення безпеки та достовірності інформації. Це дозволяє уникнути можливості підробки накладних та забезпечити їх невідворотність.

4. Електронне зберігання та архівування: всі електронні накладні зберігаються в безпечному електронному вигляді протягом необхідного періоду часу згідно з вимогами законодавства. Це спрощує процес архівування та забезпечує доступ до історії перевезень у разі потреби.

5. Інтеграція з іншими системами: сервіс еТТН від EDIN може бути інтегрований з існуючими системами учасників логістичного ланцюжка, такими як системи управління складом, системи відстеження вантажу тощо. Це дозволяє автоматизувати обмін даними та підвищити ефективність логістичних операцій.

6. Екологічна ефективність: використання еТТН допомагає зменшити використання паперу та знижує екологічний вплив логістичних процесів. Це сприяє сталий розвиток та збереження навколишнього середовища.

Сервіс е-ТТН від EDIN є сучасним інструментом, який прискорює та оптимізує логістичні операції, спрощує процеси документообігу та покращує ефективність управління поставками. Він сприяє покращенню логістичних процесів та сприяє зростанню продуктивності учасників ланцюжка поставок.