Як рахувати та аналізувати прибуток компанії

как считать и анализировать прибыль компании

Існує кілька видів прибутку – маржинальний, оподатковуваний, операційний та чистий. Для кожного з цих видів прибутку окремо існує визначення «рентабельність», й окремо додався показник EBITDA. За допомогою всіх цих складових можливо вирахувати фінансовий стан компанії.

Що таке дохід та прибуток

Дохід – це збільшення економічних можливостей для компанії, а витрати – їх зменшення.

Прибуток – це різниця між доходом та витратами.

Наприклад, компанія заключає договір з контрагентом на поставку свого товару на суму 200 000 грн (дохід). Але йому необхідно понести витрати при поставці – виробництво товару, логістичні витрати, складські зберігання на суму 40 000 грн (витрати). Отже прибуток компанії складає 160 000 грн.

Які є види витрат

Постійні витрати – витрати на постійну оплату додаткових сервісів у роботі, оренда приміщень, заробітна плата.

Змінні витрати – тісно пов’язані з доходом. Тобто, чим більше дохід, тим більше змінні витрати. Наприклад, це може бути оплата бензину для перевезення замовлення, додаткові матеріали для виконання більшого обсягу товару для контрагентів.

Як рахувати прибуток

Маржинальний прибуток – різниця між доходом та змінними витратами. Тобто, це прибуток без будь-яких постійних витрат. Це практично не можливо, оскільки компанія має штат співробітників, яким повинна виплачувати заробітну плату.

Вираховується показник маржинального прибутку для того, щоб оцінити комерційні можливості відділу продажів, наприклад. З його допомогою реально оцінити наскільки вигідною була угода.

Операційний прибуток – це прибуток від основної діяльності, який показує ефективність бізнесу в цілому. Вираховується він шляхом віднімання постійних розходів від маржинального прибутку.

Оподатковуваний прибуток – це різниця між іншими доходами та витратами. Іншими доходами можна вважати будь-який дохід, який не відповідає діяльності компанії. Це може бути продаж залишків сировини для виробництва, а його собівартість – це витрати.

Чистий прибуток – різниця між прибутком до оподаткування та вартістю податків. Ці кошти залишаються в розпорядженні власників бізнесу. Розрахувати чистий прибуток можливо наступним чином:

Чистий прибуток = Доходи – Змінні витрати – Постійні витрати + Інші доходи – Інші витрати – Податок

EBITDA – прибуток до відрахування процентів, податків та амортизації. Для визначення цього прибутку необхідно до оподатковуваного прибутку додати суму банківських відсотків та зарахованої амортизації. У випадку, якщо компанія не використовує амортизовані активи і не платить відсоток банкам, EBITDA дорівнюватиме оподатковуваному прибутку.

Як вирахувати рентабельність

Збільшення чистого прибутку – це не завжди показник збільшення рентабельності. Наприклад, дохід може вирости вдвічі, а відсоток чистого прибутку всього на 2%. Тобто, незважаючи на зростання коштів, рентабельність компанії знизилась.

При порівнянні прибутків між різними кварталами, чи іншими періодами, важливо не тільки звертати увагу на загальні показники, але й рентабельність. Завдання рентабельності – зростати, або відповідати планам. Якщо у підсумках план не було виконано ні по чистому прибутку, ні по рентабельності,  необхідно з’ясовувати, що посприяло зниженню прибутку, та провести аналіз порівняння доходів та витрат.