Зв'яжіться з нами:

Електронні технології EDIN в навчальному плані: інтерв’ю з доцентом кафедри комерційної діяльності і логістики КНЕУ

 

Бізнес-сфера стає все більш електронною, що змушує університети переглядати свої навчальні підходи. Інтерв’юер Богдана Донець, Директор з маркетингу компанії EDIN, поговорила з Вікторією Кривещенко, Доцентом кафедри комерційної діяльності і логістики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, щоб дізнатись, наскільки важливо впроваджувати в освітню програму інформацію про сучасні  електронні технології у бізнесі та як це впливає на успішну кар’єру студентів та економіку країни в цілому.

Електронні технології – ключ до конкурентоспроможності 

На вашу думку, чи важливо включати в навчальний план лекції про електронні технології у бізнесі та чи допоможе здобувачам це у майбутній кар’єрі?

“ Безумовно.  Таке поєднання є не лише актуальним, а  й просто необхідним для забезпечення ефективного навчання  здобувачів вищої освіти та опанування відповідних бізнес-компетенцій, і як наслідок – можливості бути конкурентоспроможними на ринку праці ”, – зазначила Вікторія Кривещенко.

Практичні заняття з представниками бізнесу 

Які останні лекції ви проводили спільно з компаніями?

“ У 2022/2023  навчальному році  здобувачі освітньо-професійної програми «Комерційна діяльність і логістика»  мали можливість  ознайомитись з сучасними технологіями, щодо обміну електронними документами між  контрагентами. Зокрема це серія  вебінарів за темою «Електронні процеси в перевезеннях»,  «Міжнародні перевезення та документообіг» і інші.

Така можливість була надана  електронним провайдером EDIN.   Ці навички важливі для фахівців з логістики, враховуючи особливості  взаємодії бізнес-процесів в сфері закупівлі, складування і транспортування. А також  зміни на законодавчому рівні і обов’язкове  використання електронної товарно-транспортної накладної.

Також в тренінгах брали фахівців   провідного логістичного оператора – компанії «Рабен» ”, – говорить пані Вікторія. 

 Адаптація до змін та вимог ринку

Ви згадали тему електронних документів, а чи плануєте включити в програму навчання КНЕУ курс на подібну тематику?

“ Не тільки плануємо, а й вже працюємо за цим напрямом. EDIN надала нам можливість використання демо-версії свого продукту в навчальному процесі.

Було оновлено пакет вибіркових дисциплін, внесено зміни в структуру обов’язкових навчальних дисциплін «Комерційна діяльність», «Логістика», «Складський менеджмент», «Управління закупівлями» ”, – коментує Вікторія. 

 

А як ви взагалі оцінюєте готовність здобувачів та університетів на реформацію у навчальних підходах? Можливо є сенс змінювати певні теми на більш своєчасні? Надавати їм доступи до програм, знайомити з процесами, з якими їм надалі працювати?

“ Як я вже зазначила, для нашої кафедри співпраця з бізнес-структурами, включення практичних навичок підготовки здобувачів  в  навчальний процес не є новою формою організації навчання. Ми практикуємо це з початку створення кафедри (з 2017р.) і  те, що поєднання практики і теорії  відповідає запитам сьогодення вже маємо змогу побачити (з огляду на результати вступної кампанії минулих років на нашу спеціальність). Сьогодні здобувачі досить активні до змін, і університет і кафедра КДЛ  у відповідь намагаються бути гнучкими та адаптивними до їх потреб. Зі здобувачами тримається зворотний зв’язок, проводяться опитування. Освітня програма «Комерційна діяльність і логістика» постійно оновлюється, викладачі кафедри  впроваджують актуальні теми, наповнюють навчальні дисципліни корисним контентом який  формує   професійні компетентності здобувачів вищої освіти ”, – зазначила Вікторія. 

Підсумок

Таким чином, електронні технології стають ключем до успіху та конкурентоспроможності в бізнес-сфері, і включення їх у навчальний план університетів є кроком уперед до підготовки кваліфікованих фахівців, готових впроваджувати інновації та використовувати сучасні технології у своїй професійній діяльності.