Зв'яжіться з нами:

Сертифікати якості на товар: як отримати та надавати торговельним мережам?

 

 

Сьогодні, у світі все більше споживачів звертають увагу на якість товарів, які вони купують. Тому важливо для виробників та постачальників мати сертифікати якості на свої продукти. 

Насправді “сертифікат якості” є неофіційним терміном в Україні та використовується здебільшого як синонім до терміну “сертифікат відповідності”. В широкому сенсі можна говорити, що поняття “сертифікат якості” використовують для опису будь-якого документа, що підтверджує певні властивості товару – це може бути письмовий документ, складений у довільній формі та виданий виробником товару, щоб підтвердити відповідність виробленого ним товару вимогам, які висуваються до якості такого товару. 

Що таке сертифікат відповідності?

Сертифікат відповідності — офіційний документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного чинним законодавством. (Згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності”). 

Сертифікат вдповідності приклад

Сертифікат відповідності є юридичним документом, який видається Заявнику уповноваженим органом з сертифікації, який і відповідає за правдивість інформації, що наведена в сертифікаті. Форма сертифікатів відповідності встановлюється в кожній з Систем сертифікації продукції, відповідно до нормативних документів, які регламентують діяльність цієї Системи сертифікації.

В Україні до 2016 р. існувала Державна система сертифікації. Форма сертифікатів відповідності в Державній Системі сертифікації встановлюються ДСТУ 3498-96 «Державна Система сертифікації. Бланки документів. Форма та опис”.

Існує два види сертифікатів Державної Системи сертифікації — обов’язкові (згідно з законодавством) та добровільні. З 2018 роками поняття «обов’язкова сертифікація” та «перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації” було замінено на «обов’язкову відповідність технічним регламентам”, а підставою для цього послужило прийняття Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”. 

Сертифікати якості є ефективним інструментом для підтвердження відповідності товару встановленим стандартам. Вони допомагають виробникам та постачальникам залучати нових клієнтів, розширювати ринки збуту, покращувати репутацію. Сертифікат якості є свідченням про те, що товар відповідає встановленим стандартам, що забезпечує довіру споживачів та спонукає їх придбати товар. Багато торговельних мереж вимагають наявності сертифікатів якості від своїх постачальників. Отримання сертифікату дозволить відкрити доступ до нових ринків збуту. Наявність сертифіката свідчить про високі стандарти виробництва та якості продукції, що позитивно впливає на репутацію компанії.

Отримання сертифікатів якості може відрізнятися залежно від конкретного виду сертифікації та вимог ринку, але основні кроки на шляху до отримання сертифіката наступні:

1. Визначення вимоги: перш ніж подавати заявку на сертифікацію, необхідно ретельно вивчити вимоги та стандарти, яким повинен відповідати ваш товар. Наприклад, якщо ви виробляєте харчові продукти, можуть бути застосовані стандарти безпеки харчових продуктів ISO 22000 або HACCP.

2. Підготовка до перевірки: зазвичай сертифікація включає перевірку виробництва та контролю якості. Переконайтеся, що ваше виробництво та процеси відповідають встановленим стандартам. Проведіть внутрішній аудит для виявлення можливих проблем та впровадження виправних заходів.

3. Вибір сертифікаційного органу: зверніться до визнаного сертифікаційного органу, який має акредитацію та добру репутацію. Заповніть заявку на сертифікацію та підготуйте всю необхідну документацію.

4. Проходження перевірки: Представники сертифікаційного органу проведуть аудит вашого виробництва та процесів контролю якості. Вони перевірять відповідність вашої продукції встановленим стандартам.

5. Отримання сертифіката: якщо ваша продукція відповідає всім вимогам, ви отримаєте сертифікат якості. Його можна використовувати для просування вашої продукції на ринку.

Після отримання сертифіката якості важливо правильно надати його торговельним мережам. 

Деякі корисні кроки включають:

1. Документація: Забезпечте копії сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують відповідність вашої продукції стандартам. Документи мають бути чіткими, легко зрозумілими та зрозумілими для торговельних мереж.

2. Комунікація: Зверніться до відповідних відділів закупівель торговельних мереж із пропозицією співпраці. Поясніть переваги вашої сертифікованої продукції та покажіть, як вона відповідає вимогам споживачів.

3. Презентація: Розгляньте можливості проведення презентацій та дегустацій вашої продукції в торговельних мережах. Це допоможе залучити увагу споживачів та продемонструвати переваги вашої сертифікованої продукції.

4. Партнерство: Розгляньте можливості укладання довгострокових договорів з торговельними мережами. Це дозволить вам забезпечити стабільний потік замовлень та розвивати взаємовигідні стосунки.

5. Маркетингова підтримка: Використовуйте сертифікат якості у своїй маркетинговій стратегії. Розмістіть логотип сертифіката на упаковування, на вашому вебсайті та в рекламних матеріалах. Це допоможе підкреслити переваги вашої продукції та залучити увагу споживачів.

Електронний сервіс EDIN-Certificate

Отримання та надання сертифікатів якості на товар є важливим кроком для розвитку бізнесу. Вони допомагають залучити споживачів, розширити ринки збуту та підвищити репутацію компанії. На сьогодні, користування електронними сервісами є великою перевагою як для торговельних мереж, так і для покупців. 

Акредитована компанія-провайдер EDIN розробила зручний електронний сервіс для зберігання, обробки, пошуку, спільного доступу до електронних сертифікатів якості на товари EDIN-Certificate.

Сервіс EDIN-Certificate має можливість прив’язувати документ з якості товару, надавати доступ до сертифіката, коментувати та створювати скарги на сертифікат, підписання сертифіката, інтеграції з EDI-документами.

За допомогою електронного архіву документів з якості EDIN-Certificate пошук сертифікатів пришвидшується та час на оброблення документа значно зменшується. Сервіс забезпечує відсутність дублювання документів та даних. А також повністю виключає втрату або псування сертифікатів якості.