Що таке форс-мажор або обставини непереборної сили

форс-мажор

Форс-мажор – це подія чи обставина, яка звільняє від несення відповідальності сторони, що уклали між собою угоду. Форс-мажором може бути стихійне лихо, епідемія, військові дії, техногенні катастрофи та ін.

Українське законодавство юридично визначає форс-мажор, як обставину, що є ґрунтуванням для звільнення фізичної чи юридичної особи від відповідальності за порушення господарсько та цивільно-правових зобов’язань, за яку не відповідає сторона.

Для того, щоб ситуація була визначена як форс-мажор, потрібно, щоб вона підпадала під ознаки надзвичайності та невідворотності. Наприклад, якщо виконувати зобов’язання через якусь подію стає складно або невигідно, проте залишається можливим, це не є форс-мажором.

Що рахується форс-мажором

Для розуміння застосування терміну «форс-мажор» необхідно розуміти, які є категорії непереборної сили, на які можливо опиратися при апелюванні.

За терміном дії:

 • Короткострокові – ті, які теоретично, або завчасно установлено, мають певні рамки тривалості: наприклад, перекриття трас, повені, буревії та ін.;
 • Довгострокові – на не визначений, або завчасно установлений тривалий період: війна, обмеження на експорт/імпорт та ін.

Категорії форс-мажорних обставин:

 • Рішення органів державної влади, які перешкоджають виконанню контрактів валютні обмеження, ембарго на експорт, інше
 • Зупинки на виробництві, які не були передбачувані – страйки, саботаж
 • Стихійні лиха
 • Епідемії
 • Пожежі
 • Війна

Що не рахується форс-мажором

Форс-мажорними обставинами не рахуються обставини, які не є надзвичайною ситуацією:

 • Фінансова й економічна криза
 • Відсутність товарів на ринку, необхідних для виробництва
 • Зростання курсів іноземної валюти по відношенню до національної
 • Дефолт
 • Порушення обов’язків контрагентом боржника

Як правильно оформити форс-мажорні обставини у договорі

У договорі сторони зобов’язання можуть вказати обставини, у разі яких вони звільняються від обов’язків, та порядок засвідчення таких обставин. Перелік форс-мажорних обставин бажано вказати у договорі з додаванням фрази «цей перелік не є вичерпним».

Також бажано вказувати дії зацікавленої сторони в форс-мажорі:

 • Повідомлення про неможливість виконання обов’язків заздалегідь та чіткі терміни, коли саме необхідно повідомити
 • Організація, яка встановить форс-мажорну обставину
 • Термін дії форс-мажорних обставин, протягом якого дія договору залишається в силі

Якщо у договорі не зазначені форс-мажорні обставини та інші обов’язки, пов’язані з ними, тоді такі обставин визначаються на підставі загальних норм законодавчих актів.

Чи можливо вважати COVID-19 форс-мажором

17 березня 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон, яким внесено зміни до Закону України «Про Торгово-промислові палати України» та включено карантин до списку форс-мажорних обставин.

Проте, не виконання обов’язків через форс-мажор можливо, якщо засвідчити причинно-наслідковий зв’язок. Сама лише обставина не звільняє від відповідальності виконання договірних домовленостей.

Для того, щоб засвідчити форс-мажорні обставини, необхідно звернутися до Торгово-промислової палати, яка видає сертифікати, що підтверджують такі обставини. Довести неможливість виконання угод можливо, надавши відповідну заяву, відомості та докази. Після чого, звернення буде розглянуто та за результатами розгляду Торгово-промислова палата може видати сертифікат про форс-мажорні обставини, або відхилити звернення.

Українське право про форс-мажорні обставини

Компетентними органами щодо засвідчення обставин непереборної сили законодавством визначено Торгово-промислову палату України та 25 регіональних торгово-промислових палат: 24 обласних та міста Києва (далі – ТПП).

Відповідно до ч.2 ст.14-1 Закону про ТПП та п.3.1 Регламенту ТПП форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Також бажано вказувати дії зацікавленої сторони в форс-мажорі:

 • Повідомлення про неможливість виконання обов’язків заздалегідь та чіткі терміни, коли саме необхідно повідомити
 • Організація, яка встановить форс-мажорну обставину
 • Термін дії форс-мажорних обставин, протягом якого дія договору залишається в силі.
 • Якщо у договорі не зазначені форс-мажорні обставини та інші обов’язки, пов’язані з ними, тоді такі обставин визначаються на підставі загальних норм законодавчих актів.