Що таке маржинальний прибуток. Формули розрахунку доходів

что такое маржинальная прибыль

Маржинальний прибуток – це різниця між виручкою від продажів та змінними витратами. Отже маржинальна рентабельність – це дохід, який формується від різниці між ціною реалізації продукції та ціною її виготовлення.

Змінні витрати відрізняються від постійних тим, що вони не включають в себе, наприклад, постійну оплату офісного приміщення. Приклад змінних витрат: минулого місяця підприємство отримало замовлення на виготовлення 100 одиниць продукції з вартістю сировини на 10 000 грн, а в цьому місяці на виготовлення 200 одиниць з вартістю сировини 20 000 грн. Вартість сировини змінюється, отже вона і є змінними витратами.

Як розраховується маржинальний прибуток, формула

Маржинальний прибуток може розраховуватися як в абсолютному, так і в одиничному співвідношенні.

Приклад абсолютного розрахунку:

Загальний маржинальний прибуток = Дохід від реалізації – Загальні змінні витрати

Приклад одиничного розрахунку:

Маржинальний прибуток на одиницю = Ціна одиниці – Змінні витрати на одиницю

Чим відрізняється прибуток від маржинального прибутку

Прибуток та маржинальний прибуток мають стратегічне значення у розвитку бізнеса. Завдяки цим двом показникам можна оцінити ефективність використання ресурсів, фінансовий результат роботи підприємства та загальний результат.

Прибуток – це основна ціль бізнесу, оскільки, у разі неефективної роботи підприємства, компанія може стати збитковою. Щоб отримати прибуток, необхідно від маржі відняти всі розходи:

Прибуток = Дохід – Собівартість – Комерційні витрати – Операційні витрати – Сплачені відсотки + Отримані відсотки – Позареалізаційні витрати + Позареалізаційні доходи – Інші витрати + Інші доходи

Отримана цифра підлягає оподаткуванню, після якого вираховується чистий прибуток. У бізнесі розраховують кілька видів прибутку, але для власників важливий чистий прибуток, який показує різницю між виручкою і всіма витратами. Якщо виручка має більше номінальне значення і виражена в грошовому вираженні, то до всіх інших витрат відносяться і витрати на виробництво, і податкові відрахування, акцизи та ін.

Також, при розрахунках маржинального прибутку важливо відстежувати не лише суму, але й швидкість обігу коштів.

Отже, прибутком називається фінальне, підсумкове значення засобів, отриманих підприємцем від продажу продукції і сплати всіх супутніх витрат. Саме цей показник фіксує, наскільки успішно ведеться бізнес.

Маржа, в свою чергу,  показує, яку націнку у відсотках робить компанія на свою продукцію і таким чином дозволяє робити висновки про рентабельність всієї роботи організації. Кошти, отримані підприємством у вигляді маржі, можуть бути використані для розвитку бізнесу.

Для чого потрібен розрахунок маржинального прибутку

Розрахунок маржинального прибутку необхідний для того, щоб розрахувати наскільки він може покрити постійні розходи:

  1. Якщо маржинальний дохід в мінус, це означає, що компанія ще не досягла точки беззбитковості та ще не перекрила свої змінні витрати. У разі, якщо питомий маржинальний дохід негативний, можливо під час ціноутворення було допущено помилку, оскільки ціна нижче собівартості та не може покрити змінні розходи. Проте й дохід у плюс не завжди означає, що бізнес прибутковий, оскільки цих коштів може не вистачити на оплату постійних витрат;
  2. Якщо компанія є рентабельною, то в такому випадку маржинальний дохід буде дорівнювати постійним витратам;
  3. У разі ефективності бізнесу, маржинальний дохід покриває постійні витрати та податки з прибутку, а все інше – це чистий дохід компанії.

За допомогою маржинального доходу реально визначити з якої кількості товарів чи послуг компанія буде отримувати чистий дохід і стане прибутковою. Проведення маржинального аналізу сприяє ефективному розподілу виробничих можливостей і обмежених обігових коштів, допомагає оптимізувати склад і обсяг випуску і продажів продукції, проаналізувати діяльність окремих підрозділів підприємства, а також є невід'ємною частиною ціноутворення. У глобальному сенсі, за результатами маржинального аналізу можна приймати рішення або про укладення додаткових договорів, або про закриття провадження або одного з його напрямків ще при плануванні, так як дозволяє розрахувати точку беззбитковості і наочно побачити ситуацію по прибутковості різних видів продукції.

Як збільшити маржинальний дохід

Норми для маржинальної доходу немає. Його рівень відрізняється залежно від галузі підприємства та категорії товару. На відміну від дорогих продуктів, товари і послуги з законодавчим обмеженням цін завжди матимуть низьку маржинальність.

Як можна підвищити маржинальний прибуток:

  • знизити змінні витрати: шукати максимально вигідні умови закупівлі сировини, матеріалів;
  • збільшити дохід: підвищити цінову категорію товару за рахунок формування довіри до бренду, підвищення його престижності і якості обслуговування. Але постійно піднімати ціни не бажано, тому можна піти і шляхом зростання обсягів виробництва, що надасть можливість зниження загальних витрат і збільшення частки прибутку в структурі маржинального доходу;
  • переглянути асортимент: збільшити частку товарів з найбільшим рівнем маржинальності в загальному обсязі реалізації.