Що таке статутний капітал

статутний капітал

Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах організації, які пройшли державну реєстрацію, сумма, яка визначає мінімальний розмір власності компанії, що гарантує інтереси її кредитора, банку.

Створення і розмір статутного капіталу

Формується статутний капітал відповідно до таких вимог:

 1. Відповідність законодавчим передумовам, щодо мінімального розміру статутного капіталу.

Для статутного капіталу «одиницею виміру» є розмір мінімальної заробітної плати. У випадку, коли розмір мінімальної заробітної плати змінюється, вносити на рахунок чи перераховувати капітал не потрібно. Проте, зміни можуть вноситися, якщо зменшується чи збільшується кількість учасників.

 1. Розмір статутного капіталу має відповідати інтересам учасників.

Під час створення статутного капіталу повинні враховуватися інтереси власників, вестися облік, оскільки саме від цього залежить розподіл прибутку товариства та повноваження акціонерів.

 1. Статутний капітал повинен відповідати запланованим цілям засновників.

Цієї вимоги не обов’язково дотримуватися, адже тільки окремі види господарської діяльності вимагають наявності великих оборотних коштів. Відповідно, у випадках, коли необхідно акумулювати максимальний капітал, учасники здійснюють можливі внески і в балансі розраховують частки в статутному капіталі.

Розмір статутний капіталу залежить від того, яке саме товариство створюється. Акціонерне товариство передбачає статутний капітал розміром 1250 мінімальних заробітніх плат. В усіх інших об’єднаннях акціонери самостійно визначають розмір капіталу. Проте, законодавство передбачає, що капітал ТОВ має відображати суму та кількість учасників – не більше 100.

Зменшення статутного капіталу

Зменшити статутний капітал об’єднання може у двох випадках – за власним бажанням та примусово. Примусово зменшити капітал приватне підприємство повинно коли:

 • Учасника виключають з ТОВ;
 • Один з учасників не вніс свою часту капіталу в зазначені терміни;

 • Спадкоємець відмовляється вступати в учасники, або саме об’єднання відмовляється його приймати;
 • Учасник самостійно виходить з об’єднання;
 • Вартість чистих активів виявляється менше установчого капіталу;
 • Звернення до стягнення частки учасника;
 • Об’єднання не викупило частку її учасника.

Збільшення статутного капіталу

Є лише дві причини, через які учасники не можуть збільшити капітал – об’єднання володіє часткою у власному капіталі, неповне внесення своїх вкладів учасниками. В усіх інших випадках збільшення капіталу дозволене і має два способи:

 • Збільшення за рахунок додаткових вкладів. Відбувається у три етапи: планування збільшення розміру статутного капіталу, внесення додаткових вкладів учасниками чи іншими особами, визначення розміру статутного капіталу та розподіл його між учасниками;
 • За рахунок нерозподілених доходів об’єднання. Відбувається за рішенням загальних зборів учасників, яке передбачає визначення суми, що надійде до капіталу.

Частка та її продаж в статутному капіталі

Учасник ТОВ має право продати свою частку іншим учасниками або третім особам. Придбати частку учасника може і саме ТОВ як юридична особа. Законодавство встановлює певні обмеження щодо продажів частки статутного капіталу:

 • Лише за згоди всіх інших учасників;
 • Учасник може продавати тільки ту частку, яка оплачена ним.

Як відбувається продаж частки в товаристві:

 1. Підготовчий етап – у разі, якщо учасник продає свою частину третій особі, він має повідомити учасників про це письмово, де буде вказана вартість та розмір частки.
 2. Рішення про викуплення частки – якщо учасники об’єднання бажають викупити частку, вони мають також письмово повідомити про своє рішення. У випадку, якщо впродовж 30 днів учасник, котрий продає частку, не отримує листа, він має право продавати третім особам.
 3. Заключення договору купівлі-продажу – якщо покупець юридична особа, необхідно перевірити його на можливість представника підписувати документи; якщо покупець фізична особа, то в цьому випадку необхідно запросити документи (паспорт); якщо покупець фізична особа – підприємець, він повинен мати довіреність завірену нотаріусом з усіма необхідними реквізитами.