Товарний знак. Що це таке і як зареєструвати

товарний знак

Товарний знак – це малюнок, слова, або цифри, які використовуються для персоналізації товарів чи послуг. Товарні знаки часто застосовують для того, щоб відрізнити товар виробника від товару цієї ж категорії іншого підприємства. Приклад товарного знаку – логотип.

Компанії реєструють товарні знаки для того, щоб оприлюднити дані про походження послуги чи продукції, інформацію про якість, відмінності від інших конкурентних пропозицій, в рекламних цілях.

Які є види товарних знаків

Товарний знак ділиться на 3 основних категорії, які застосовуються компаніями:

 1. Торговий графічний знак – це знак, який відображений малюнком, символом, зображенням предметів чи живих істот, орнаментом, абстракцією. Часто графічний знак можуть плутати зі словесним, якщо слова стилізовано оформлені.
 2. Торговий словесний знак – це знак, який може складатися зі слова чи словосполучення. То словесних знаків можуть належати існуючі та вигадані слова, власні назви, імена, професії.
 3. Торговий комбінований знак – це знак, який може містити в собі як слова, так і графічні складові.

Чим товарний знак відрізняється від торгової марки?

Визначення товарний знак та торгова марка часто плутають. Проте, вони мають різні значення в розрізі присвоєння їх тій чи іншій продукції.

Торгова марка – це сукупність методів для виведення торгового знаку на ринок. Вона передбачає ряд властивостей, які будуть відрізняти товар від конкурентів, наприклад – асоціації, візуальна складова, девіз. Торгова марка є передумовою торгового знаку. Якщо коротко, імідж продукту – це і є торгова марка.

Товарний знак має юридичну силу, він зареєстрований та є офіційним документом товару. Товарний знак засвідчує, що торгова марка – це інтелектуальна власність компанії або приватної особи. Логотип може бути захищеним від використання конкурентами тільки тоді, коли він є зареєстрованим.

Як зареєструвати та захистити в Україні товарний знак?

Виробнику товару необхідно дотримуватися чітких процедур для реєстрації товарного знаку, щоб він набув юридичного значення. В Україні діють такі Міжнародні договори, які мають силу регулювати використання товарних знаків:

 • Ніццська угода про міжнародну класифікацію виробів і послуг для реєстрації знаків (дата приєднання України 01.06.00 р.);

 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (дата набуття чинності для України 25.12.91 р.);
 • Договір про закони щодо товарних знаків (дата ратифікації Україною 13.10.95 р.);
 • Паризька конвенція про охорону промислової власності (дата набуття чинності для України 25.12.91 р.);

Законодавство України про товарні знаки включає Закон України № 3689 від 15.12ю1993 року "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і підзаконні нормативні акти, регулюючі порядок ведення Реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, порядок видачі свідоцтв і порядок розгляду, публікації і внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності на товарний знак і видачі власником ліцензії на використання товарного знаку.

Зареєструвати товарний знак в Україні можливо у Державному департамені інтелектуальної власності. Для процедури реєстрації діють Правила складання, подачі і розгляду звернень на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Правила встановлені наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.95 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.08.95 р. під № 276/812.

Правову охорону надають знакам товарів і послуг у випадку, якщо вони не суперечать принципам гуманності та інтересам суспільства, є словесними, графічними чи комбінованими знаками. Лише свідоцтво підтверджує права власності на символ. Свідоцтво надається періодом на 10 років, з витіканням терміну необхідно повторно його отримувати періодом в такий же термін – 10 років.

Яка інформація повинна міститися у заявці на реєстрацію товарного знаку:

 1. Заява про реєстрацію знаку
 2. Зображення знаку, який заявляється
 3. Перелік продукції і/або послуг, які підпадають під поданий на реєстрацію знак
 4. Повна назва /ім’я заявника та його поштові реквізити.

Видача свідоцтва здійснюється Установою в місячний термін після державної реєстрації знаку. Свідоцтво видається особі, яка має право на його отримання. Якщо право на отримання свідоцтва мають декілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

Перевірити товарний знак можливо у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг. Реєстр товарних знаків містить усі необхідні відомості для перевірки всіх товарних знаків. Товарний знак у реєстрі відображається з даними про його власника.