Зв'яжіться з нами:

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”

Український бізнес переходить на електронний документообіг, а з ним — електронні товарно-транспортні накладні (ЕТТН). Ці документи стали одними з ключових для забезпечення ефективності та безпеки транспортних перевезень в Україні.

Законодавча база, що регулює використання ЕТТН, включає:

  1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»: встановлює основні принципи електронного документообігу та використання електронних документів. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text
  2. Закон України «Про електронні довірчі послуги»: регулює надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text
  3. Наказ Міністерства транспорту України №363: визначає правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, включаючи ЕТТН. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98#Text
  4. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність»: регулює взаємовідносини у сферах транспортно-експедиторської діяльності. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15#Text
  5. Протокол до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ): визначає правила використання ЕТТН у міжнародних перевезеннях. Детальніше https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-20#Text 
  6. Розпорядження Кабінету Міністрів України №1122-р: встановлює порядок експерименту щодо впровадження ЕТТН. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1122-2020-%D1%80#Text
  7. Закон України «Про автомобільний транспорт»: визначає реєстр товарно-транспортних накладних та вимоги до них. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text 
  8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: встановлює відповідальність за порушення вимог оформлення ЕТТН. Детальніше:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n 4523

Ця законодавча база дозволяє впроваджувати ЕТТН і підвищує ефективність та безпеку транспортних перевезень в Україні.

Законодавче регулювання електронного документообігу: основні положення

В Україні нормативно визначені засади та порядок використання електронних документів згідно із Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15

Згідно з цим законом, електронний документ представляє собою інформацію, зафіксовану у вигляді електронних даних, яка включає обов’язкові реквізити. Визначення та розміщення таких реквізитів в електронних документах регулюється законодавством. Такий документ може бути створений, переданий, збережений та перетворений за допомогою електронних засобів у візуальну форму.

Візуальна форма подання електронного документа включає в себе відображення даних, що містяться в ньому, за допомогою електронних засобів або у паперовому форматі, доступному для сприйняття людиною. (Ст. 5 Закону №851)

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15

Юридична сила кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

З 7 листопада 2018 року в Україні набув чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», який замінив Закон України «Про електронний цифровий підпис». Одним із ключових аспектів цього закону є введення поняття «кваліфікований електронний підпис» (КЕП), яке замінює термін «електронний цифровий підпис».

Кваліфікований електронний підпис – це вдосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису та базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (Ст. 1 Закону №45).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19

Такий підпис наділяє документи юридичною силою, що еквівалентна підписуванню вручну або використанню печатки на папері. Документи, підписані кваліфікованим електронним підписом, також мають повну юридичну силу. Процес їх видавання та використання регламентується Законом України «Про електронні довірчі послуги» та контролюється Міністерством юстиції України.

Використання кваліфікованого електронного підпису відкриває широкі можливості: швидкий обмін документами, мінімізація ризиків несанкціонованого втручання в документи, а також економія на веденні паперової документації. Цей тип підпису застосовують для повноцінного документообігу з партнерами та державними органами.”

Відповідальність за порушення законодавства про електронні послуги та електронний документообіг описана в Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг». Він встановлює основні принципи та правила, якими керуються у випадках порушень у наданні електронних послуг та обміні електронними документами.

 

Стаття 16 регулює права та обов’язки суб’єктів електронного документообігу, які встановлені законодавством. У випадку, якщо виникає потреба визначити додаткові права та обов’язки, які не передбачені законом, суб’єкти можуть укладати відповідні угоди.

 

Стаття 17 визначає порядок вирішення спорів між суб’єктами електронного документообігу відповідно до законодавства.

 

Стаття 18 встановлює відповідальність осіб, які порушують законодавство про електронні документи та електронний документообіг, згідно з відповідними нормами законів України.

 

Впровадження ЕДО (електронного документообігу) в підприємства є кроком в майбутнє та важливою стратегічною ініціативою з числа кроків цифрової трансформації. Ось чому так важливо його впровадження:

Ефективність та продуктивність: ЕДО спрощує та автоматизує процеси обміну документами, що полегшує та прискорює робочі процеси. Це дозволяє підприємствам ефективніше використовувати ресурси та збільшувати продуктивність.

Економія часу та коштів: ЕДО дозволяє уникнути затрат на паперову документацію, її обробку, зберігання та доставку. Це призводить до значних економічних вигод та заощаджень.

Мінімізація помилок та ризиків: Автоматизація обміну документами зменшує ризик втрати, помилок або змін у документації, оскільки процеси стають більш контрольованими та прозорими.

Підвищення конкурентоспроможності: Підприємства, які впроваджують ЕДО, швидше та ефективніше виконують завдання, що дозволяє їм займати більш сильну позицію на ринку порівняно з конкурентами.

Екологічні переваги: Використання ЕДО допомагає зменшити використання паперу та інших ресурсів, що сприяє збереженню навколишнього середовища та зменшенню вуглецевого викиду.

Сумісність зі сучасними технологіями: У сучасному світі, де диджиталізація стає нормою, впровадження ЕДО дозволяє підприємствам бути на крок попереду та легше інтегруватися з іншими цифровими системами та послугами

Забезпечення юридичної вірогідності: Впровадження ЕДО за допомогою кваліфікованого електронного підпису забезпечує відповідність юридичним нормам та стандартам, що робить всі обміни документами законними та надійними.

 

Компанія EDIN надає комплексні послуги з впровадження ЕДО, а також консультації та підтримку на всіх етапах цього процесу. Ми допоможемо вашому підприємству зробити перехід до цифрового документообігу максимально ефективним та безпечним.