Яка законодавча база передбачена для використання ЕТТН?

yaka_zakonodavcha_baza_peredbachena_dlya_vykorystannya_ettn

Український бізнес впевненими кроками переходить на електронний документообіг, а це означає, що електронна товарно-транспортна накладна (ЕТТН) стає одним з найважливіших документів, які використовуються для забезпечення ефективності та безпеки транспортних перевезень в Україні. Її використання регулюється законодавчою базою, яка забезпечує правове регулювання електронного документообігу в Україні, зокрема:

1.Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», який встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.

 Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

2. Закон України «Про електронні довірчі послуги» врегульовує відносини у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text

3. Наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. №363 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», із змінами та доповненнями, визначає правила перевезення вантажів автомобільним транспортом на території України. У наказі встановлені вимоги до перевезень вантажів з метою забезпечення безпеки та надійності перевезень, визначаються правила оформлення документів на перевезення, зокрема ЕТТН.

Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98#Text

4. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» регулює взаємовідносини між учасниками транспортно-експедиторської діяльності.

Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15#Text

5. Додатковий протокол до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну – це документ, який регулює використання електронної накладної для міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Цей протокол становить додаток до КДПВ і містить визначення понять, пов’язаних з електронною накладною, а також встановлює правила використання цього виду накладної в міжнародних перевезеннях вантажів.

Детальніше https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-20#Text 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020р. №1122-р «Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної».  Це розпорядження визначає порядок проведення експерименту та затверджує перелік суб’єктів господарювання, які можуть брати участь у цьому експерименті. 

Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1122-2020-%D1%80#Text

7. Закон України «Про автомобільний транспорт» (зі змінами, що набрали чинності 1 жовтня 2021 року), яким визначається поняття реєстру товарно-транспортних накладних, зокрема, що реєстр товарно-транспортних накладних – спеціалізована електронна база даних, що містить інформацію про реєстрацію товарно-транспортних накладних в електронній та/або паперовій формі та використовується з метою здійснення державного контролю за перевезеннями вантажів транспортними засобами територією України. Передбачається також, що товарно-транспортна накладна є одним з документів, що є необхідними водієві для здійснення внутрішніх перевезень вантажів.

Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text 

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема стаття 132-2, яка встановлює  відповідальність вантажовідправника за порушення вимог оформлення та внесення відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж». Зокрема, передбачено штрафи для вантажовідправників за порушення вимог оформлення та внесення відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж. 

Детальніше:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n 4523

Нормативно правові акти, які регулювали експериментальний проект щодо впровадження ЕТТН 

  1. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1392-р від 27.12.2019 р. «Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної». Встановлено, що на період реалізації експериментального проєкту адміністратором системи електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної є громадська організація “Інститут аналітики та адвокації”, а супроводження та координація експериментального проєкту здійснюються Міністерством інфраструктури. Визначено учасників експериментального проекту. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2019-%D1%80#Text
  2. Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.05.2020р. №301 «Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної» описує процес використання електронної форми товарно-транспортної накладної та встановлює вимоги до її оформлення та зберігання.  Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0644-20#Text

Що планують зробити найближчим часом у сфері застосування ЕТТН? 

Нагадаємо, що з 12 липня 2019 року Міністерство інфраструктури України запровадило можливість використання ТТН в електронній формі, але  процес переходу виключно на ЕТТН триває й досі. 

З 1 серпня 2023 року використання ЕТТН стануть обов'язковими для всіх учасників вантажних перевезень.  До цього періоду здійснюється доопрацювання самої системи та поступовий перехід бізнесу на електронний формат ТТН через під’єднання до одного з Провайдерів ЕДО, що пройшли сертифікацію. 

Очікуємо на: 

  1. Зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо запровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі
  2. Зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
  3. Порядок функціонування Системи ЕТТН

Уже зараз компанія може почати роботу з акредитованим провайдером EDIN, щоб 1 серпня, коли застосування ЕТТН стане обов’язковим, бути повністю готовою до цього.