Зв'яжіться з нами:

Яка законодавча база передбачена для використання ЕТТН?

 

Український бізнес впевненими кроками переходить на електронний документообіг, а це означає, що електронна товарно-транспортна накладна (ЕТТН) стає одним з найважливіших документів, які використовуються для забезпечення ефективності та безпеки транспортних перевезень в Україні. Її використання регулюється законодавчою базою, яка забезпечує правове регулювання електронного документообігу в Україні, зокрема:

 1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», який встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text
 2. Закон України «Про електронні довірчі послуги» врегульовує відносини у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.  Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text
 3. Наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. №363 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», із змінами та доповненнями, визначає правила перевезення вантажів автомобільним транспортом на території України. У наказі встановлені вимоги до перевезень вантажів з метою забезпечення безпеки та надійності перевезень, визначаються правила оформлення документів на перевезення, зокрема ЕТТН. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98#Text
 4. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» регулює взаємовідносини між учасниками транспортно-експедиторської діяльності. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15#Text
 5. Додатковий протокол до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну – це документ, який регулює використання електронної накладної для міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Цей протокол становить додаток до КДПВ і містить визначення понять, пов’язаних з електронною накладною, а також встановлює правила використання цього виду накладної в міжнародних перевезеннях вантажів. Детальніше https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-20#Text 
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020р. №1122-р «Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної».  Це розпорядження визначає порядок проведення експерименту та затверджує перелік суб’єктів господарювання, які можуть брати участь у цьому експерименті. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1122-2020-%D1%80#Text
 7. Закон України «Про автомобільний транспорт» (зі змінами, що набрали чинності 1 жовтня 2021 року), яким визначається поняття реєстру товарно-транспортних накладних, зокрема, що реєстр товарно-транспортних накладних – спеціалізована електронна база даних, що містить інформацію про реєстрацію товарно-транспортних накладних в електронній та/або паперовій формі та використовується з метою здійснення державного контролю за перевезеннями вантажів транспортними засобами територією України. Передбачається також, що товарно-транспортна накладна є одним з документів, що є необхідними водієві для здійснення внутрішніх перевезень вантажів. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text 
 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема стаття 132-2, яка встановлює  відповідальність вантажовідправника за порушення вимог оформлення та внесення відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж». Зокрема, передбачено штрафи для вантажовідправників за порушення вимог оформлення та внесення відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж. Детальніше:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n 4523
Нормативно правові акти, які регулювали експериментальний проект щодо впровадження ЕТТН 
 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1392-р від 27.12.2019 р. «Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної». Встановлено, що на період реалізації експериментального проєкту адміністратором системи електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної є громадська організація “Інститут аналітики та адвокації”, а супроводження та координація експериментального проєкту здійснюються Міністерством інфраструктури. Визначено учасників експериментального проекту. Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2019-%D1%80#Text
 2. Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.05.2020р. №301 «Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної» описує процес використання електронної форми товарно-транспортної накладної та встановлює вимоги до її оформлення та зберігання.  Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0644-20#Text
Що планують зробити найближчим часом у сфері застосування ЕТТН? 

Нагадаємо, що з 12 липня 2019 року Міністерство інфраструктури України запровадило можливість використання ТТН в електронній формі, але  процес переходу виключно на ЕТТН триває й досі. 

Незабаром використання ЕТТН стануть обов’язковими для всіх учасників вантажних перевезень.  Наразі здійснюється доопрацювання самої системи та поступовий перехід бізнесу на електронний формат ТТН через під’єднання до одного з Провайдерів ЕДО, що пройшли сертифікацію. 

Очікуємо на: 

 1. Зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо запровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі
 2. Зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
 3. Порядок функціонування Системи ЕТТН

Уже зараз компанія може почати роботу з акредитованим провайдером EDIN, щоб бути повністю готовою до використання ЕТТН.